Vestibulāro vingrojumu mērķis ir nodrošināt, lai cilvēki, kuriem diagnosticētas vestibulārās patoloģijas, varētu ērti veikt vingrojumus savās mājās, lai ātrāk atveseļotos un iegūtu tā saukto vestibulāro kompensāciju ”.1,2

Vertigo ir viena no primārās aprūpes vizītēs visbiežāk sastopamajām problēmām, kas skar 5 % medicīnisko vizīšu kopumā un 25 % vizīšu tieši reiboņa dēļ2,3

Dzīves laikā vertigo attīstīsies apmēram 1 no 3 vecākā gadagājuma cilvēkiem un vestibulārie traucējumi būs 50 % pacientu, kuri ilgstoši cieš no kritieniem1

VINGROJUMI ĶERMEŅA ATTĪSTĪŠANAI
VINGROJUMI SKATIENA STABILIZĒŠANAI
GALVAS VINGROJUMI
VINGROJUMI POZAS STABILIZĒŠANAI
X